RENT IDRETTSLAG

Gjennom Antidoping Norge er Bjørgvin karateklubb med på et forebyggende program som retter seg mot alle idrettslag i Norge.

Klubben er sertifisert som et rent idrettslag og har vært det i mange år. Som rent idrettslag har vi et særskilt ansvar for å spre gode holdninger og kunnskap om antidoping gjennom klare mål og handlinger. Vi skal sammen ta ansvar for idrettslagets holdningsskapende arbeid, lage og gjennomføre en målrettet handlingsplan og jobbe for et sunt og dopingfritt miljø.

I våre lokaler henger sertifiseringsbeviset, samt rent idrettslag-plakatene.