krav til gradering

bjørgvin karateklubb

For å kunne gradere seg i Bjørgvin Karateklubb stilles det krav til hvor mange treninger en deltar på i løpet av semesteret. I Bjørgvin karateklubb har vi et elektronisk kryssesystem hvor medlemmet selv registrerer seg ved fremmøte.

  • For å gradere seg til gult belte (8. kyu) og opptil grønt belte (6. kyu) er det ønskelig at utøverne trener to ganger i uken.
  • For utøvere som skal gradere seg til blått, lilla og brune belter (5. – 1. kyu), samt de to første svart beltene (shodan 1.dan og nidan, 2.dan) eller høyere må man ha trent et gitt antall ganger pr. semester. Følgende skjema viser hvor mange registrerte treninger man må ha deltatt på for å kvalifisere til å gradere seg:
GRAD BELTE VÅRSEMESTER HØSTSEMESTER

5. KYU

BLÅTT

24

20

4. KYU

LILLA

24

20

3. KYU

FØRSTE BRUNE

30

20

2. KYU

ANDRE BRUNE

32

22

1. KYU

TREDJE BRUNE

34

24

Obs! Det er utøverne sitt eget ansvar å påse at de får ett kryss den aktuelle dagen!

Shodan (1.dan)

  • Det er kun mulig å gradere seg til første svarte belte (shodan, 1. dan) om våren.
  • Det forventes at utøverne trener minimum fire ganger i uken. Det kreves 45 kryss for vårsemesteret før en oppgraderer seg til shodan.
  • Det kreves minimum 26 kryss ved høstsemesteret og før søknad til hovedinstruktør sendes.
  • Søknad om shodan gradering må være sendt pr e-post til hovedinstruktør innen 15. desember.
  • Det er ingen som er automatisk kvalifisert til å gradere seg til shodan. Utøveren må først gjennom en prekvalifisering ved å bestå prøvegradering første uken i januar.

Nidan (2.dan) og høyere

  • De som skal til nidan eller høyere gradering avtaler med sensei, minst 6 måneder i forveien, om når de kan prøve seg for gradering.
  • Det kreves stor egeninnsats som utøver og god innsats for Bjørgvin karateklubb.