personverNERKLÆRING

BJØRGVIN KARATEKLUBB

Bjørgvin karateklubb har som mål å behandle personopplysninger med forsiktighet og respekt. For å kunne tilpasse informasjon og oppfølging individuelt, ber vi om kontaktinformasjon ved forespørsler via våre hjemmesider og Facebook.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til og identifisere en enkeltperson. Data som ikke alene kan knyttes til en person, kan i tilfeller hvor de forekommer sammen med andre data utgjøre en personopplysning.

Hvilken informasjon samler vi om deg?

  • For våre eksisterende medlemmer er all nødvendig informasjon lagret i medlemssystemet som benyttes av alle klubber tilknyttet Norges kampsportforbund. Deres personvernerklæring / retningslinjer for personvern gjelder for alle klubber som benytter samme system.
  • For ikke-medlemmer som oppgir informasjon i forbindelse med annonser på Bjørgvin sine Facebook-sider lagrer vi følgende informasjon: Persondata og kontaktinformasjon, som f.eks. e-postadresse, telefonnummer. Dette for at vi skal kunne gi deg utfyllende informasjon om klubben, nyhetsbrev og invitasjoner med treningstilbud som du har oppgitt at du ønsker.

Bruk av cookies på våre nettsider

Bjørgvin karateklubb samler informasjon om hvordan besøkende benytter våre nettsider. Informasjonen er anonym, vi har ikke mulighet for å spore opplysninger tilbake til den enkelte bruker. Det vi tar vare på er antall besøkende på nettsiden, hvilke nettsteder besøkende kommer fra og hvilke sider som er besøkt. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedene våre.

Hva brukes informasjonen til?

Bjørgvin karateklubb bruker informasjonen om deg til å levere de tjenestene du forventer av oss:

  • Sende deg relevant informasjon, dersom du har bedt oss om det.
  • Behandle og svare opp epost eller oppringing fra deg.
  • Følge opp dine forespørsler, hvis du f.eks. har bestilt utstyr, bedt om å få mer informasjon om et kurs eller meldt deg på et arrangement.
  • Forbedring av våre nettsider og nettsteder.

Deles informasjonen med andre?

Bjørgvin karateklubb utleverer ikke personopplysninger om deg til andre, med mindre det foreligger et gyldig rettslig grunnlag eller at du har gitt spesifikt samtykke til dette.

Hvor lenge oppbevares opplysningene dine?

Bjørgvin karateklubb lagrer personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til innsyn og å få vite, samt få kopi av hvilke personopplysninger Bjørgvin karateklubb har registrert om deg. Hvis du ber om innsyn kan du blant annet få svar på hvor dine personopplysninger er hentet fra, hvilke formål (oppgaver) vi behandler dine personopplysninger for, og om personopplysningene er blitt gitt videre og til hvem. Bjørgvin karateklubb kan i enkelte tilfeller nekte deg innsyn dersom dette er nødvendig og vilkårene for det er oppfylt, for eksempel av hensyn til avdekking av brudd på lover og regler eller av hensyn til vern av andre personer.

Retting av feil

Hvis du oppdager at Bjørgvin karateklubb har registrert uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg, har du rett til å få disse rettet. Hvis retting av feil gjelder opplysninger som er sendt inn av andre, må henvendelser om feil rettes til kilden.

Kontakt

Dersom du vil benytte deg av dine rettigheter, eller mener Bjørgvin karateklubb behandler dine personopplysninger i strid med regelverket, kan du kontakte oss på styret@bjorgvinkarate.no. Vi vil svare deg snarest og senest innen 30 dager. Dersom særlige forhold gjør det umulig for Bjørgvin karateklubb å gi et dekkende svar innen fristen, vil du motta et foreløpig svar med opplysninger om årsaken til forsinkelsen og tidspunktet du kan vente svar.