styret

EN GLAD GJENG

Styret Bjørgvin Karateklubb Fyllingsdalen-Bergen
Fra venstre: Aurora Brønstad, Helge Sanden, Lisbeth Skodvin, Fredrik Pettersen, Dag Lygren og Wenche Fjeldstad. (Ronny Pedersen var ikke til stede da bildet ble tatt).

Viktig at alle føler seg hørt

Styret har de vanlige oppgaver for et idrettslagsstyre. Styret legger stor vekt på at medlemmene skal føle at de blir tatt på alvor, m.a.o. at ideer og forslag blir hørt og tatt seriøst. Det er en god stemning i styret, og som i klubben ellers, har styret et lett og godt samarbeid og får ting gjort. Det som prioriteres for tiden er økt rekruttering, og det er en stor vervingskampanje på gang. 

Styrets medlemmer

  • Styreleder: Lisbeth Skodvin
  • Kasserer: Aurora Brønstad
  • Sekretær: Kjersti Klett
  • Styremedlem: Dag Lygren
  • Styremedlem: Hanne Torgilstveit
  • Materialforvalter: Helge Sanden
  • Varamedlem: Ronny Pedersen