Innlogging

KUN FOR MEDLEMMER

Ved å trykke på Innlogging kommer du til Bjørgvin karateklubb sin nye medlemsportal. På medlemsportalen får du blant annet:

  • tilgang til ditt eget eller ditt barns elektroniske medlemskort hvor du kan kontrollere om du ligger inne med rett medlemsinformasjon. Samtidig kan du rette opp i opplysninger som; navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.
  • muligheten til å se betalingshistorikk og hvilke treningssatser og rabatter som ligger inn på deg som medlem.

Systemet er under utvikling og det legges etter hvert til flere funksjoner i portalen.

For å få tilgang til medlemsportalen må du ha bruker i Idrettens ID. Følg Veileder for å opprette bruker og passord i Idrettens ID
Når bruker og passord er på plass kan du logge deg inn i medlemsportalen.

Første faktura sendes deg på registrert e-post. Det viktigste du gjør etter innlogging i medlemsportalen er å opprette AvtaleGiro på nytt. Følg Veileder for å opprette AvtaleGiro i ny medlemsportal.