styret

EN GLAD GJENG

Styret Bjørgvin karateklubb
Fra venstre: Aurora Brønstad, Dag Lygren, Kjersti Taugl Furuseth, Lisbeth Skodvin, Helge Sanden og Kjersti Gaustad Klett. (Ronny Pedersen var ikke til stede da bildet ble tatt).

Viktig at alle føler seg hørt

Styret har de vanlige oppgaver for et idrettslagsstyre. Styret legger stor vekt på at medlemmene skal føle at de blir tatt på alvor, m.a.o. at ideer og forslag blir hørt og tatt seriøst. Det er en god stemning i styret, og som i klubben ellers, har styret et lett og godt samarbeid og får ting gjort. Det som prioriteres for tiden er økt rekruttering, og det er en stor vervingskampanje på gang. 

Styrets medlemmer

  • Styreleder: Lisbeth Skodvin
  • Kasserer: Silje Kaldestad
  • Sekretær: Kjersti Klett
  • Styremedlem: Dag Lygren
  • Styremedlem: Line Severinsen
  • Materialforvalter: Helge Sanden
  • Varamedlem: Ronny Pedersen