Æresmedlem

Det er veldig mange medlemmer i Bjørgvin karateklubb være seg instruktører, styremedlemmer eller andre medlemmer som gjør en meget god innsats for klubben. Det er også noen medlemmer som gjør en ekstra stor innsats for klubben, hvor mye av egen fritid brukes til det beste for Bjørgvin karateklubb. Disse medlemmene setter Bjørgvin karateklubb veldig stor pris på og vi ønsker å gi de den ekstra oppmerksomheten, som de fortjener,  for sin fantastiske innsats for klubben .

innlemming av æresmedlemmer i Bjørgvin Karateklubb

RETNINGSLINJER

§ 1 Forslag til nytt æresmedlem: Forslag til æresmedlem sendes til styret. Med forslaget legges det ved en begrunnelse for hvorfor nettopp denne personen skal være æresmedlem. Hvem som helst av klubbens medlemmer kan komme med forslag.

§ 2 Valg: Styret behandler forslaget til æresmedlem på neste styremøte. Styret velger selv hvor og når tildeling skal skje, men tildelingen bør skje innen rimelig kort tid etter at avgjørelsen er tatt i styret. Styret ikke nødvendigvis velge et æresmedlem, selv om det er foreslått opptil flere kandidater. Finner styret ingen kandidater verdig, står klubben uten æresmedlem(mer) det året.

§ 3 Kriterier ved valg: Den foreslåtte personen vil bli blant annet vurdert etter disse kriterier:

  • personen har styrket klubben
  • vært et forbilde for klubben
  • har gjort en fremragende innsats for klubben over lang tid
  • bidratt til ett godt miljø i klubben
  • langvarig innsats som tillitsvalgt i ulike posisjoner i klubben eller overordnet organisasjonsledd

§ 4 Tidsbegrensning: Det er ingen tidsbegrensning. Man kan derfor velge en person som har sluttet flere år tilbake i klubben.

§ 5 Godkjenning: Styret må godkjenne med ¾ flertall i styret.

§ 6 Hjemmesider: Æresmedlemmer i klubben listes opp på egen siden på våres hjemmesider.

§ 7 Suspensjon: Et æresmedlem kan fratas sitt æresmedlemskap i tilfeller hvor medlemmet viser en opptreden som er uverdig for klubben, blir ekskludert fra klubben eller fratatt sine verv. Suspensjon kan kun gjøres ved ¾ flertall i styret

Tidligere ærsmedlemmer: 

  • Arne Meland – 1994
  • Linda Sætre – 2003
  • Vidar Svendsen 2022
  • Wenche Fjeldstad 2022