Hvert år i Bjørgvin Karateklubb blir det utnevnt en person som har gjort seg fortjent til å motta bemerkelsen Årets Karateka (ka = utøver på japansk).

Denne personen vil da ha utmerket seg ved å hatt en teknisk fremgang i løpet av inneværende år. Ved siden av den tekniske fremgangen legges det stor vekt på de idrettslige holdningene til utøveren. Dette innebærer å vise respekt for andre, være veldig hjelpsom i klubben og alltid være i godt humør og dele dette med andre!

Det er ingen som kan motta prisen to ganger. Instruktører og styret kan heller ikke motta denne prisen.

Det er instruktørene som sender inn forslag til hovedinstruktør. Hovedinstruktør tar avgjørelsen på hvem som blir Årets Karateka. Utnevnelsen finner sted i juni måned i forbindelse med graderingshelg arrangert av klubben.