Kumite betyr "å møte hender" eller "å krysse hender".

Kumite er kamp mellom to eller flere utøvere. Dette kan enten være forhåndsbestemt sparring som sanbon kumite, kihon ippon kumite eller ju ippon kumite, eller fri kamp - såkalt ju-kumite.

For å kunne oppnå høy ferdighet i kumite, må man legge fundamentet av treningen i kata og kihon.

Gohon kumite jodan
Gohon kumite chudan
Kihon ippon kumite