Karate er en gammel stridskunst fra Okinawa i Japan som bygger på teknikker (slag, spark, blokkeringer) og etiske verdinormer. Alle kan trene karate, barn i 7-års alder til godt voksne i 50-60 årene vil kunne dra nytte av karatetrening.

Innen selvforsvar må karate sies å være bortimot det optimale av hva som kan tilbys. Gjennom trening lærer man mye om seg selv og andre, får en positiv og fredfull innstilling som igjen gir økt livskvalitet. Utøverne utfører grunnteknikker, kamp og mønster-teknikker (kata) og har regelmessig mulighet til å vise sine ferdigheter ved å gradere seg opp til en høyere beltefarge eller ved regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser.

Å fastsette en vinner eller taper er ikke det primære målet i karate. Som kampkunst brukes karate til utvikling av ens karakter gjennom hard trening, slik at eleven kan overvinne enhver hindring - det være seg enten fysiske overgrep eller konfrontasjoner med sitt eget ego. Karate er en kunstform hvor en lærer å forsvare seg selv uten bruk av våpen. Gjennom systematisk trening lærer man å bruke alle kroppsdeler som våpen i en krisesituasjon.