Kontaktinformasjon

Bjørgvin Karateklubb
Myrholtet 131
5142 FYLLINGSDALEN

Telefonnummer: 948 948 45
Organisasjonsnummer: 991 934 162
Kontonr: 3625.82.76137

E-post hovedinstruktør: hovedinstruktor [at] bjorgvinkarate [.] no
E-post styreformann: styret [at] bjorgvinkarate [.] no
E-post kasserer: kasserer [at] bjorgvinkarate [.] no

Pris

I Bjørgvin karateklubb skjer all betaling av treningsavgift med avtalegiro og månedlige trekk. Prisen for å trene per måned i Bjørgvin karateklubb er:

  • Studenter/vernepliktige (se note 1): 255 kroner
  • Juniorer 7-12 år; nybegynner (se note 2) og 9.kyu: 235 kroner
  • Juniorer 7-12 år; andre beltegrader: 255 kroner
  • All ungdom (13-17 år) og voksne 18 år +: 320 kroner

Bjørgvin karateklubb har følgende familierabatter:

  • 10% per medlem i familien

Note 1:
En regnes som student når en tar høyere utdanning på universiteter og høyskoler. En regnes ikke som student hvis en tar videregående skole. Studenter/vernepliktige må vise frem gyldig studentbevis/vernepliktsbok til kasserer hvert halvår og før datoene 1. februar og 1. september.

Note 2:
I prisen på kroner 235 for nybegynnere i aldersgruppen 7-12 år, er det inkludert en gratis karatedrakt.

Treningsavgiften inkluderer forsikring og innmeldingsavgift i Norges Kampsportforbund.
I tillegg til treningsavgiften tilkommer det kontingent på 200 kroner i året som er for JKA Norway-lisens. Dette er en lisens som alle medlemmer må kjøpe. Dette trekket skjer normalt 1. april hvert år via avtalegiroavtalen. Nye medlemmer etter 1. april blir fakturert første måneden etter innmelding.

Bjørgvin karate klubb har tett samarbeid med klubbene Fjellsiden karateklubb, og Fjell karateklubb. For dere medlemmer betyr dette at dere også kan trene i disse klubbene uten at det koster noe utover betalt kontingent til Bjørgvin karateklubb.

Annet

Klubben dekker egenandel ved skade under trening eller ved deltagelse i konkurranse, hvis skadens art og påfølgende økonomiske tap er av så stort omfang at dette blir meldt til forsikringsselskapet for refusjon av påløpne utgifter for legekonsultasjon og kostnader i forbindelse med skadebehandling. Dokumentasjon for betalt egenandel ovenfor forsikringsselskapet må vedlegges regresskravet ovenfor klubben. Utgifter til generell skadebehandling under forsikringsbeløpets egenandel, pr dags dato kroner 500,-, skal dekkes av utøveren selv.